576_1439471394Captura

Les obres per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de l’estadi municipal Joan Pijuan d’Altafulla ja han començat. En aquesta fase inicial, els treballs se centren en la formació del sistema de drenatge perimetral per la recollida d’aigües. Paral·lelament, s’aniran fent també les tasques d’acondicionament i millora de la zona de les grades. Posteriorment, s’executaran les obres pròpies de col·locació de la gespa artificial. Es preveu que les tasques estiguin enllestides a meitat del mes d’agost.

El camp actual, de terra, passarà a ser de gespa artificial de tercera generació, amb monofilament de poliolefina de 13000dtx de fil recte de 60mm. d’alt i 6 monofilament per tall. Per sota de la gespa artificial es planteja la col·locació d’una capa d’aglomerat asfàltic de forma que s’aconsegueixi la perfecta pendent transversal del 0.5% requerida i s’asseguri la impermeabilització del substrat inferior. Sota la capa d’aglomerat es col·locarà una capa de 15 cm de gruix de sauló compactat al 98% per sobre de la base existent.

El camp de joc tindrà unes dimensions de 94 metres de llargària, 59,5 metres d’ample, i comptarà amb una franja de 2 metres d’ample extra a les dues bandes i de 2.5 metres pel darrera de les porteries. El cost de les obres ascendeix als 290.000 euros.