Captura de pantalla 2016-01-14 a les 16.51.37

Entre els eixos més destacats de l’acció de govern cal mencionar la necessitat d’articular la participació ciutadana, les polítiques de joventut, medi ambient i de gènere com elements transversals en tots els Departaments.

L’ètica i la transparència són també fonamentals en l’acció de govern dels dos socis que reeditaran el pacte antitransfuguisme que ja va ser signat explícitament per ambdues formacions fa 4 anys. L’acció de govern també prioritzarà l’atenció als més desfavorits/des amb una política de cohesió social, dedicant especial atenció a aquelles famílies amb problemes s cioecon mics, i la possibilitat de generar ocupació des del consistori de manera transparent.

Com un dels eixos de la participació ciutadana es seguiran impulsant consultes a la població i mecanismes per conèixer l’opinió de la ciutadania, també com una conseqüència dels principis del Dret a Decidir:

El 9 de novembre de 2014 es va celebrar un procés participatiu sobre l’estat propi i independent, on a Altafulla el Sí-Sí va obtenir 1266 vots, el Sí-No 145, el No 69 i el Si-Blanc 18. És per aix que l’Ajuntament d’Altafulla queda a disposició del Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir el dret a l’autodeterminació de Catalunya. D’altra banda es continuarà treballant decididament amb l’Associació de Municipis per la Independència per exercir aquest dret.

Des del Govern de l’Ajuntament es treballarà, conjuntament amb els municipis del Baix Gaià, en la constitució d’una Taula de Càrrecs Electes del Baix Gaià, per estudiar la possibilitat de la creació d’una comarca pr pia que vetlli pels interessos del nostre territori.

En el pacte entre AA-E i EINA-AM s’acorda que l’alcaldia correspondrà sempre a AA-E. En cas d’absència per vacances, viatge o malaltia lleu inferior a un mes, l’assumpció de l’alcaldia correspondrà interinament a la persona de la primera tinença d’alcaldia que exerceix l’EINA-AM. Només en cas de renúncia de l’alcalde o absència per més d’un mes, s’articularan els mecanismes corresponents perquè un altre tinent d’alcalde d’AA-E assumeixi l’alcaldia.

Els dos socis de govern establiran el repartiment de competències en les seves respectives àrees informant abans de la seva aprovació i difusió de les seves decisions a l’altre soci procurant que es produeixi el consens i l’aplicació dels punts comuns dels dos programes electorals.

Immediatament es decidirà la renovació dels consells sectorials i comissions informatives prioritzant l’eficàcia per evitar un excés d’ rgans i reunions. Es donarà més rellevància als consells sectorials per potenciar la participació de representants de les entitats. Es mantindran com a comissions informatives totes aquelles en les quals es necessita dictaminar acords. Es decidirà la conveniència d’introduir coordinadors en determinades àrees. La Junta de Govern assumirà les competències previstes que delegui l’alcaldia.

És també voluntat mantenir la freqüència dels plens municipals ordinaris en bimensuals i que en els mesos que no hi hagi plens ordinaris, es segueixin realitzant Audiències Públiques on l’Alcalde obrirà el torn de precs i preguntes del govern per escoltar i respondre a la gent. Queden exclosos per realitzar plens ordinaris els mesos d’agost i desembre.

Composició del Govern 2015-2019

• FÈLIX ALONSO (AA-E), Alcaldia, Administració Pública, Seguretat i Mitjans de Comunicació.

• JORDI MOLINERA (EINA-AM), Primer Tinent d’Alcalde i Regidor d’Hisenda, Cultura i Joventut.

• MONTSE CASTELLARNAU (AA-E), Segona Tinent d’Alcalde i Regidora de Turisme, Medi Ambient i Participació.

• MARISA MENDEZ-VIGO (AA-E), Tercera Tinent d’Alcalde i Regidora d’Urbanisme i Via Pública.

• EVA MARTÍNEZ (EINA-AM), regidora d’Acció Social i Gent Gran, Salut i Educació*.

• JAUME SÁNCHEZ (AA-E), regidor d’Activitat Física, Esports, Comerç i Consum.

• ALBA MUNTADAS (EINA-AM), regidora de Polítiques de Gènere i Festes.

• MICHA PREUSS (AA-E), regidor de Serveis i Protecció Civil.

*(El darrer curs escolar del mandat la regidoria d’Educació l’assumirà Alba Muntadas)

 

Acord de Govern 2015 entre AA-E i l’EINA